ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง com@loei.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
4094 26 ต.ค. 63 ด่วนที่สุด  การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2563 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |7
4093 26 ต.ค. 63 ด่วนที่สุด  การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์ฯ(COVID-19) สารบรรณกลาง 13 แห่ง |7
4092 26 ต.ค. 63 ด่วนมาก  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
4091 26 ต.ค. 63 ทั่วไป  พนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล ขอลาออกจากราชการ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเสาไห้|1
4090 26 ต.ค. 63 ทั่วไป  สรุปผลการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
4089 26 ต.ค. 63 ทั่วไป  การให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองโดน|1
4088 22 ต.ค. 63 ทั่วไป  ส่งแผนการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปี 2563 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
4087 22 ต.ค. 63 ด่วนที่สุด  การขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึกและทำเนียบผู้บริหาร กศน.ประจำปี 2564 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
4086 22 ต.ค. 63 ทั่วไป  ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ "ดอกแก้วกับยา"ในโอกาสวันคนพิการ ครั้งที่ 52 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
4085 22 ต.ค. 63 ทั่วไป  ติดตามการดำเนินการตามผลการออตรวจสอบการดำเนินงานการเงิน/บัญชี และการศึกษาขั้นพื้นฐาน สารบรรณกลาง กศน.อำเภอวิหารแดง|1
4084 21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ขออนุเคราะห์รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ 2563 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
4083 21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอมวกเหล็ก|1
4082 21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองโดน|1
4081 21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเสาไห้|1
4080 21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแซง|1
4079 21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง|1
4078 21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอบ้านหมอ|1
4077 21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอดอนพุด|1
4076 21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ|1
4075 21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแค|1
4074 21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอวิหารแดง|1
4073 21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอวังม่วง|1
4072 21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพระพุทธบาท|1
4071 21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอแก่งคอย|1
4070 21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบอกในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
4069 21 ต.ค. 63 ด่วนที่สุด  การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
4068 21 ต.ค. 63 ทั่วไป  การลาพักผ่อน และให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอบ้านหมอ|1
4067 21 ต.ค. 63 ทั่วไป  การรับรองข้อมูลข้าราชการในหนังสือรับรองคุณสมบัติ (แบบ บ.ท.ข.2/ย.) สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
4066 21 ต.ค. 63 ทั่วไป  การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจำปี 2564 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
4065 21 ต.ค. 63 ทั่วไป  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติฯ(E-Exam) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สารบรรณกลาง 12 แห่ง |12
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System