ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2563

Page 
 of 232
     Records 1 to 20 of 4621
    
 
ที่
ผู้บันทึก
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
แนบไฟล์ 1
แนบไฟล์ 2
 
1. 6008 ถาวร 26 สค 63 6034 0210.7807/752 24 ส.ค.63 มวกเหล็ก ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าอินเตอร์เน็ตห้องสมุดฯ  1.284.00

View
2. 6007 ถาวร 26 สค 63 6033 0210.7807/754 24 ส.ค.63 มวกเหล็ก ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าโทรศัพท์สำนักงาน  กค.63   119.95

View
3. 6006 ถาวร 26 สค 63 6032 0210.7807/755 24 ส.ค.63 มวกเหล็ก ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าอินเตอร์เน็ตสำนักงาน  1.284.00

View
4. 6005 ถาวร 26 สค 63 6031 0210.7807/756 24 ส.ค.63 มวกเหล็ก ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าโทรศัพท์ เดือน กค.63  1.000

View
5. 6004 ถาวร 26 สค 63 6030 0210.7807/757 24 ส.ค.63 มวกเหล็ก ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าไฟฟ้า เดือน สค.63  1.825.52

View
6. 6003 ถาวร 26 สค 63 6029 0210.7807/758 24 ส.ค.63 มวกเหล็ก ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าน้ำประปา เดือน สค.63  1.333.22

View
7. 6002 ถาวร 26 สค 63 6028 0210.7810/773 25 ส.ค.63 มวกเหล็ก ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าจ้างเหมา  เดือน  กย.63  9.000

View
8. 6001 ถาวร 26 สค.63 6027 0210.7810/883 25 สค.63 เสาไห้ ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าถ่ายเอกสาร   2.890.-

View
9. 6000 ถาวร 26 สค.63 6026 0210.7810/887 25 สค.63 เสาไห้ ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าสื่อในการจัดการเรียนการสอน   33.600.-

View
10. 5999 ถาวร 26 สค.63 6025 0210.7810/879 24 สค. 63 เสาไห้ ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน   107.00

View
11. 5998 ถาวร 26 สค 63 6024 0210.7810/878 24 สค.63 เสาไห้ ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าโทรฯ  กค.63   1.000

View
12. 5997 ถาวร 26 สค 63 6023 0210.7810/877 24 สค 63 เสาไห้ ผอ.สำนักงาน กนศ.จังหวัดสระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าเน็ต  ห้องสมุดฯ  749.-

View
13. 5996 ถาวร 26 สค 63 6022 0210.7810/876 24 ส.ค.63 เสาไห้ ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าเน็ต  749.00

View
14. 5995 ถาวร 26 สค 63 6021 0210.7810/875 24 ส.ค.63 เสาไห้ ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าไฟฟ้า เดือน สค.63  6.778.15

View
15. 5994 ถาวร 26 สค.63 6020 0210.7810/864 19 สค.63 เสาไห้ ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ไปราชการ/นครนายก  6.360.-

View
16. 5993 ถาวร 26 สค 63 6019 0210.7810/865 19 สค.63 เสาไห้ ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่ารถโครงการฝึกอบรมลูกเสือ   2.500.-

View
17. 5992 ถาวร 26 สค 63 6018 0210.7810/863 19 สค.63 เสาไห้ ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   5.400.-

View
18. 5991 ถาวร 26 สค 63 6017 0210.7810/849 14 ส.ค. 63 เสาไห้ ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าน้ำประปา    203.30

View
19. 5990 ถาวร 26 สค.63 6016 0210.7808/518 24 สค 63 วังม่วง ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าไฟฟ้า  1.215.51

View
20. 5989 ถาวร 25 ส.ค.63 6015 0210.7802/1029 20 ส.ค.63 แก่งคอย ผอ.กศน.จังหวัดสระบุรี ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 น.ส.นุสรา รัชวัตร์ -  

ผ.5 ค่าวารสาร เดือน ก.ย.63 จำนวน 420 บาท

View
Page 
 of 232
     Records 1 to 20 of 4621
    
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน