ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2563

Page 
 of 188
     Records 1 to 20 of 3742
    
 
ที่
ผู้บันทึก
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
แนบไฟล์ 1
แนบไฟล์ 2
 
1. 5129 ถาวร 3 สค.63 5133 0210.7807/622 31ก.ค.63 มวกเหล็ก ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

การทำเจลฯ   2.580.00

View
2. 5128 ถาวร 3 สค.63 5132 0210.7807/621 31ก.ค.63 มวกเหล็ก ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าวัสดุหลักสูตรฯ  3.420.00

View
3. 5127 ถาวร 3 สค.63 5131 0210.7807/614 30 กค 63 มวกเหล็ก ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าตอบแทนวิทยากรฯ ต.ซับสนุ่น   3.000

View
4. 5126 ถาวร 3 สค.63 5130 0210.7807/613 30 กค 63 มวกเหล็ก ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

การถักพรมเซ็ดเท้า  1.000

View
5. 5125 ถาวร 3 สค.63 5129 0210.7807/610 29 กค63 มวกเหล็ก ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าประปา เดือน กค.63   1.093.06

View
6. 5124 ถาวร 3 สค.63 5128 0210.7807/609 29 กค63 มวกเหล็ก ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าไฟฟ้า เดือน กค.63  2.097.34

View
7. 5123 ถาวร 3 สค.63 5127 0210.7807/608 29 กค63 มวกเหล็ก ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าไฟฟ้า เดือน มิย.63  1.605.40

View
8. 5122 ถาวร 3 สค.63 5126 0210.7807/607 29 กค63 มวกเหล็ก ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าประปา เดือน มิย.63 1.384.51

View
9. 5121 ถาวร 3 สค.63 5125 0210.7807/606 29 กค63 มวกเหล็ก ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าจ้าง ทำป้ายฯ  3.997.00

View
10. 5120 ถาวร 3 สค.63 5124 0210.7801/834 3 สค.63 เมืองสระบุรี ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ส่งเอกสารการเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

เชื้อไวรัสฯ  5.340

View
11. 5119 ถาวร 3 สค.63 5123 0210.7801/826 31ก.ค.63 เมืองสระบุรี ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขอยืมเงินงบประมาณ น.ส.สุวคนธ์ แสงใสแก้ว    

ขอยืมเงินฯ  4.050

View
12. 5118 ถาวร 3 สค.63 5122 0210.7813/400 30 กค 63 หนองโดน ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ส่งเอกสารการเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าจ้างทำอาหาร/    4.400.-

View
13. 5117 ถาวร 3 สค.63 5121 0210.7806/762 29 กค63 พระพุทธบาท ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

วิทยากร/พุคำจาน  7.800.00

View
14. 5116 ถาวร 3 สค.63 5120 0210.7806/763 29 กค63 พระพุทธบาท ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าตอบแทนฯ /พุคำจาน  3.000.00

View
15. 5115 ถาวร 3 สค.63 5119 0210.7806/770 29 กค63 พระพุทธบาท ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ส่งใช้เงินยืมงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าวัสดุ/พุคำจาน  1.00.00

View
16. 5114 ถาวร 3 สค.63 5118 0210.7806/792 31ก.ค.63 พระพุทธบาท ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ส่งใช้เงินยืมงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล  310.00

View
17. 5113 ถาวร 3 สค.63 5117 0210.7806/780 30 กค 63 พระพุทธบาท ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน 1  /63    31.500.00

View
18. 5112 ถาวร 3 สค.63 5116 0210.7806/789 30 กค 63 พระพุทธบาท ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าจ้างพิมพ์หนังสือภาคที่ฯ  78.410.00

View
19. 5111 ถาวร 3 สค.63 5115 0210.7806/767 29 กค63 พระพุทธบาท ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ส่งใช้เงินยืมงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าวัสดุ ต.เขาวง   1.000.00

View
20. 5110 ถาวร 3 สค.63 5114 0210.7806/766 29 กค63 พระพุทธบาท ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ น.ส.นุสรา รัชวัตร์    

ค่าวิทยากร/เขาวง   3.000.00

View
Page 
 of 188
     Records 1 to 20 of 3742
    
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน